Terapi

Samtalet är grunden. Därutöver använder jag mig av visualiseringar och övningar som går bortom språket, sådant som jag studerat, praktiserat och tror på efter flertalet utbildningar.
Jag är diplomerad psykosyntesterapeut samt certifierad symboldramaterapeut.
(ett nytt namn för symboldrama är Visualiserande Psykoterapi)
Jag tar även emot par, se under fliken parterapi.
Vilken väg vi går och vilka metoder jag kommer använda mig av i mötet med dig beror på vem du är och var i livet du befinner dig.
Några av de inriktningar som jag arbetar med är;

Psykosyntesterapi - en psykologi med själ och vilja.
Vi har en historia som format oss på gott och ont. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och därmed hindrar oss att växa som individer. Psykosyntesterapi fokuserar på det friska i människan. Vi är större än våra sår och begränsningar. Bakom försvaren spirar möjligheter. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

För mer info;  Psykosyntesakademin
Den italienska psykiatrikern och läkaren Roberto Assagioli (1888-1974) grundade psykosyntesen för snart 100 år sedan. Syftet var att skapa ett väl fungerande samspel mellan hela människans system - kropp, själv, känslor och intellekt.
Symboldrama är att man inte bara återupplever minnena utan även får chansen att redigera dem, med terapeutens hjälp. Genom att stötta det lilla barnet i de svåra situationer som uppkommer genomlever man minnet på en tryggare nivå.
Hjärnan tolkar dramat som en verklig upplevelse och sparar minnet i denna nya och ljusare version.
Symboldrama är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt.

 Marta Cullberg Weston

Symboldrama

De guidade visualiseringar som symboldrama erbjuder kan vara till stor hjälp när det gäller att återuppleva och bearbeta händelser som ligger långt långt tillbaka i tiden. Händelser som gör sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner och problem i relationer.
I symboldramat ges möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter.
Med mig terapeuten som följeslagare gör du en vandring i ditt inre landskap.
Läs mer; Symboldrama

Själen tänker aldrig utan en bild
Aristoteles