Jag erbjuder samtalsterapi med enskilda och par. Det absolut viktigaste är att du kan känna dig öppen och trygg med mig. Utan det ingen förändring. Det professionella samtal som sedan äger rum inom de fyra väggarna skiljer sig från det du har med vänner och bekanta; fokus är enbart på dig. Men ändå vill jag påstå att det är en relationell terapiform. Samspelet mellan dig - klienten - och mig är hela tiden närvarande.

Ett problem kan vara att du tycker dig ha fastnat och ser hur mönster upprepar sig. I kärleksrelationer, inom familjen eller på arbetsplatsen. En annan anledning att gå i terapi kan vara att du har varit ledsen eller deprimerad ett tag och inte vet hur du ska ta dig ur det tillståndet.

Eller att du känner att du inte lever fullt ut? En sorg du bär på?
Sist men inte minst kanske du känner en obändig längtan efter förnyelse. Välkommen med frågor eller boka en första tid direkt.

E-post: mariannegoldman022@gmail.com
Mobil: 073-658 65 16