Parterapi
Jag erbjuder parterapi och är utbildad imagoterapeut.  
IMAGO är en av de mest framgångsrika teknikerna för par, en metod som jag har funnit fungerar utmärkt även i konflikter mellan syskon, förälder-barn och arbetskamrater. Jag är mycket van vid att arbeta med kulturskillnader och medföljande problem hos par.

Läs mer om IMAGO-terapi: Imagoföreningen
Imago Relationsterapi (IRT) utvecklades under 1980-talet av det amerikanska psykologparet Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt. Idag praktiseras metoden av omkring 2000 terapeuter i mer än 20 länder.

Problem och konflikter är en del av ett parförhållande. Vi kan önska att de inte fanns, men bara en djupare förståelse av vad som händer i en relation hjälper oss vidare. Det grundläggande arbetssättet i IRT är ”den medvetna dialogen”. Genom att verkligen vara i kontakt och lyssna målmedvetet på vår partner skapar vi trygghet och passion. Känsloblockeringar kan lösas upp och gamla destruktiva livsstrategier överges. Ett utrymme för utveckling och förändring skapas och vår längtan efter kärlek kan börja uppfyllas.
Referenser

Under ett års tid gick min hustru och jag i terapi, totalt 18 tillfällen, hos Marianne Goldman. Under denna period hann vi skilja oss, leva separerade och sedan åter hitta tillbaka till varandra, för att idag leva tillsammans igen. Med Mariannes vägledning lyckades vi vända många år av motsättningar och slitningar till något vackert och kärleksfullt. Vi förstår fortfarande idag inte riktigt hur hon lyckades med detta. Det var en lång process, som dock gav oss redskap att hantera våra återfall i gammalt destruktivt beteende. Det blev en total omvandling av vår relation och Marianne var en helt avgörande kraft bakom detta.
Olof, 62 år
 
Vi träffade Marianne första gången då jag och min sambo befann oss i en djup kris.
- Marianne lyckades snabbt ringa in och synliggöra våra egentliga utmaningar som då inte var synliga för oss.
Hon kunde se  våra sår och försvar från vår uppväxt vilket gjorde det lättare för oss att förstå varandra och hjälpte oss att läka dem. Hon var tuff och utmanade oss när det behövdes men lärde oss också att vara förlåtande och snälla mot oss själva och varandra.
Jessica, 40 år